reuna_ala

Varausehdot ryhmävarauksissa

Noudatamme tilojen ja palveluiden tilaamisessa, varaamisessa ja varattujen palveluiden peruuttamisessa seuraavia ehtoja.

Ehdot koskevat kaikkia yrityksemme tarjoamia palveluita ja ovat kumpaakin osapuolta sitovia sen jälkeen, kun asiakas on tehnyt sitovan varauksen ja saanut siitä vahvistuksen.

Varaaja tai varaajan nimeämä henkilö vastaa kaikista tilaisuuteen varatuista tiloista ja kustannuksista. Tilojen sekä palveluiden käytöstä ja paikalle tulevasta henkilömäärästä sovitaan varauksen yhteydessä.

Peruutusehdot

Tilaisuuden peruutus veloituksetta viimeistään 28 päivää ennen tilaisuutta.

Peruutuksen tapahtuessa myöhemmin kuin 28 päivää mutta viimeistään 14 päivää ennen palvelun alkamista  50% palvelun kokonaishinnasta.

Peruutuksen (tai sen käyttämättä jättäminen) tapahtuessa myöhemmin kuin 14 päivää, veloitetaan 100% palvelun hinnasta.

Henkilömäärän vahvistus 14 vrk ennen ajankohtaa tai tilauskohtaisesti muuten sovitusti.

Varaus joka tehdään alle 14 vrk tilaisuuden ajankohtaan vahvistuu heti tai viimeistään 7 pv ennen tilaisuutta.

Ilmoittamamme hinnat edellyttävät etukäteisvarausta ja yhteislaskutusta.

Mikäli ravintola tilaajan toivomuksesta ryhtyy erikoisjärjestelyihin, kuten esimerkiksi hoitaa asiakkaan toivomat ohjelmajärjestelyt, erityiskoristelun, poikkeavan aukiolon jne., tilaaja sitoutuu maksamaan toteutetuista toimenpiteistä aiheutuneet kustannukset tilaisuuden peruuntuessa.

Mikäli tarjoiluja ei ole sovittu esim. tilauksen myöhäisen teon vuoksi, on ravintolalla oikeus veloittaa peruutuskuluina ravintolavarauksen osalta tarjouksen mukainen edullisin menu.

Varausehdoista voidaan tarvittaessa poiketa, mikäli siitä on erikseen tilaajan kanssa kirjallisesti sovittu.

Laskutusperusteet

Laskutusperusteinen henkilömäärän vahvistus 14 päivää ennen tilaisuutta.

Alle 14 päivää ennen tilaisuutta tehdyissä henkilömäärän lisäyksissä pidätämme oikeuden tuotemuutoksiin lisääntyneen henkilömäärän osalta sekä neuvottelemme lisäkustannuksista tapauskohtaisesti.

Alle 14 päivää ennen tilaisuutta tehdyt henkilömäärän muutokset alaspäin laskutetaan aikaisemmin vahvistetun henkilömäärän mukaisesti.

Mikäli laskua ei makseta paikan päällä, laskuille lisätään hinnaston mukaiset laskutus- ja käsittelykulut:
Laskutuslisä 7 €/lasku
Maksuehto on 14 pv netto.

Juomien osalta veloitus koskee tilaisuutta varten avattuja/valmistettuja juomia

Mikäli laskulle halutaan maksuehto 30 pv netto, laskulle lisätään 1,6 % käsittelykulu laskun loppusummasta.

Valmistamme tarvittavat erikoisruokavaliot etukäteisvarausten mukaan.

Hinnat sisältävät alv:n

Muutokset varauksessa

Mikäli asiakas tai hänen kanssaan samassa taloudessa elävä läheinen henkilö äkillisesti sairastuu vakavasti, joutuu vakavaan onnettomuuteen tai kuolee, tai häntä kohtaa muu vakava tapahtuma (ylivoimainen este), jonka johdosta olisi kohtuutonta vaatia häntä osallistumaan tuotteeseen/lomaan/matkaan, on asiakkaalla oikeus purkaa sopimus ja saada takaisin palvelusta maksettu hinta vähennettynä toimituskuluilla tai ennalta perityllä varausmaksulla, joiden määrä on etukäteen ilmoitettu asiakkaalle. Maksuja ei kuitenkaan palauteta, mikäli palvelun käyttäminen on jo aloitettu.

Esteestä on ilmoitettava viipymättä. Palvelun käyttämisen estävä sairaus, tapaturma tai muu tapahtuma on osoitettava luotettavalla todistuksella.

Varausta ei voi siirtää kolmannelle osapuolelle ilman A&C Ravintoloiden suostumusta.

Mikäli kyseessä on ylivoimainen este, force majeure, tai A & C Ravintolat Oy:stä riippumaton este (esim. palo- tai vesivahinko), voi A & C Ravintolat Oy perua varauksen. Tällöin asiakkaalla on oikeus saada suorittamansa maksu kokonaisuudessaan takaisin. A & C Ravintolat Oy:llä on oikeus tarvittaessa perua varaus, mikäli varausta koskevia suorituksia ei makseta ajallaan.

Poikkeusehto Koronaviruksen pandemian ajalle

Ryhmävaraukset ja tilaisuudet

Tapahtuman peruuttaminen normaaleista varaus- ja peruutusehdoista poiketen on mahdollista, mikäli koronavirus aiheuttaa riskejä ihmisten terveydelle tapahtuman ajankohtana ja viranomaisen taholta on olemassa kielto joukkotapahtumien järjestämisestä  Arts & Crafts Restaurants oy:n ravintoloiden Taulun Kartanon ja Harmoonin  alueella. 

Näissä tilanteissa pyritään ensisijaisesti löytämään uusi ajankohta tapahtumalle. 

Tapauksissa, joissa asiakkaan kanssa tehty sopimus sisältää luettelon erityisistä tapahtumista tai olosuhteista ja luettelossa mainitaan epidemia tai pandemia tällaisena olosuhteena, voidaan koronavirusta pitää ylivoimaisena esteenä. 

Tapauksissa, joissa asiakkaan kanssa tehty varaus 1.5.20 jälkeen ja koronapandemiariski on tiedostettu ja epidemiaa tai pandemiaa ei erikseen tällaisena olosuhteena mainita, koronavirusta ei pidetä ylivoimaisena esteenä, elleivät viranomaiset erikseen ole julistaneet kieltoa joukkojen kohtaamisesta hotelleissa (viranomaisten suositus tai ohjeistus ei ole riittävä peruste force majeur -säännön soveltamiseen).

Jos tilaisuuteen osallistuva yksittäinen henkilö sairastuu tai on korona oireinen hänen osaltaan voidaan noudattaa force majour ehtoa ja poiketaan normaalista peruutusehdoista koronapandemian aikana. 

Koskien tilannetta, jossa koronapandemiaan katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi, peruutuksen tapahtuessa aikaisemmin kuin 14 vuorokautta ennen tilaisuuden ajankohtaa voi peruutuksen tehdä veloituksetta tai siitä pidätetään vain ennakolta veloitettu peruutusmaksu.

Peruutuksen tapahtuessa 14 vrk ennen tilaisuutta tai sen jälkeen veloitamme 50% tilaisuuden tilausvahvistuksessa mainitusta arvosta. Jos peruutus tapahtuu lähempänä kuin 5 vrk tilaisuuden ajankohdasta veloitetaan 100%.

Kun force majour ehtoa ei voida käyttää, noudatamme normaalia peruutusehtoa.

footer_reuna